Savunma Sanayiinde 2023 hedefi: %75 Savunma Sanayiinde 2023 hedefi: %75

Savunma Sanayiinde 2023 hedefi: %75

Savunma Sanayiinde 2023 hedefi: %75

09/07/2019 13:30

On Birinci Kalkınma Planı dönemindeki çalışmalarla halen yüzde 65 olan savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak.
BU HABERİ
PAYLAŞ

Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümüne kadar savunma ve havacılık sanayisindeki iddiasını büyütmeyi hedefliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda savunma sanayisine yönelik hedeflere yer verildi.

Buna göre, plan döneminde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek ve savunma sanayisinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak temel amaç olacak.

Bu amaç doğrultusunda, geçen yıl 6,7 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayisi cirosunun Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te 26,9 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracatın 10,2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Savunma ve havacılık sanayisindeki istihdamın söz konusu dönemde 44 bin 700 kişiden 79 bin 300 kişiye yükseltilmesi öngörülüyor.

On Birinci Kalkınma Planı dönemindeki çalışmalarla halen yüzde 65 olan savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranı da 2023'te yüzde 75'e çıkarılacak.

Mevcut ürünlerin ileri versiyonları gelecek

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda, milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler hayata geçirilecek.

Milli teknolojiler ve yerli imkanlarla ürünlerin teknik özelliklerinin giderek geliştirildiği ileri versiyonları oluşturulacak ve farklı harekat ihtiyaçlarına ve görev alanlarına hitap edebilecek ürün ailesine sahip olma yaklaşımı benimsenecek.

Savunma sanayisi ürünleri geliştirilirken sistem, alt sistem ve bileşen seviyesinde dışa bağımlılık azami ölçüde azaltılacak.

Savunma sanayisinin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde belirlemek üzere endüstriyel yetkinlik veri altyapısı geliştirilerek yetenek envanteri oluşturulacak.

Yerlileştirme Yol Haritası

Yerlileştirme Yol Haritası belirlenerek uygulanacak ve savunma sanayisi yerlilik oranı artırılacak.

Plan döneminde Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak, envanterdeki insansız hava aracı (İHA) sayısı artırılacak, İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimatı yapılacak.

Savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere, nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek, başta KOBİ'ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlanacak, ihracatı ve ekosistemdeki iş birliğini artırmaya yönelik tedbirler alınacak.

Savunma sanayisine yönelik okullar açılacak

Teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayii Akademisi aracılığıyla eğitim verilecek.

Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlere staj, iş imkanları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler sunulacak.

Savunma sanayisinin ilişkili olduğu alanlara yönelik mesleki ve teknik okulların ihtiyaç analizleri yapılarak, buralar standartlara uygun hale getirilecek, ihtiyaç duyulan illerde bu okullardan açılacak.

Firmalara finansal destek

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlanacak.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler dahil tüm firmalara yönelik Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek verilecek.

Sektör ihracatının artırılması amacıyla ülke ve proje bazlı ihracat stratejileri belirlenecek.

Milli teknoloji hamlesine hız kazandırılacak

Sektördeki tüm paydaşlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl çeşitli etkinlikler (Savunma Sanayii Şurası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve organize sanayi bölgesi buluşmaları) düzenlenecek.

Savunma sanayisi teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi sağlanacak ve teknolojik olarak birbirini besleyebilecek sektörlerde çoklu kullanım yaygınlaştırılarak milli teknoloji hamlesine hız kazandırılacak.

Savunma sanayisine yönelik kritik teknolojilerde yüzde 100 milli savunma sanayisi oluşturmak ve geleceğin harp konseptini şekillendirmek vizyonlarına uygun olarak temel ve ileri teknolojiler eksenli projeler ve yatırımlar gerçekleştirilecek ve desteklenecek.

Sektörler arası çoklu kullanım olanakları analiz edilerek, somut projelere dönüştürülmesine yönelik model geliştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı