Türkiye'nin siber güvenlik mükemmeliyet merkezi: HAVELSAN SİSATEM Türkiye'nin siber güvenlik mükemmeliyet merkezi: HAVELSAN SİSATEM

Türkiye'nin siber güvenlik mükemmeliyet merkezi: HAVELSAN SİSATEM

Türkiye'nin siber güvenlik mükemmeliyet merkezi: HAVELSAN SİSATEM

03/07/2019 13:00

Siber tehditlerin ve kötücül yazılımların siber güvenlik laboratuvarı: HAVELSAN SİSATEM
BU HABERİ
PAYLAŞ

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) tarafından çıkarılan ve 2019 Mayıs''ta yayın hayatına başlayan HAVELSAN Dergi'nin ilk sayısında yer alan, "Türkiye'nin siber güvenlik mükemmeliyet merkezi: HAVELSAN SİSATEM" başlıklı makaleyi, okuyuculamıza sunuyoruz.

Türkiye'nin siber güvenlik mükemmeliyet merkezi: HAVELSAN SİSATEM

Etkin, güçlü, kaliteli ve milli siber savunma sistemlerin geliştirilmesi, güvenlik ihtiyaçlarına uygun çözüm ve hizmetlerin sunulması, siber tehditlerin ve kötücül yazılımların siber güvenlik laboratuvarında analiz edilmesi, saldırıların etkilerinin belirlenmesi ve gerekli olay müdahale senaryolarının gerçekleştirilmesi gibi birçok önemli kabiliyet ulusal güvenliğimiz için en süt seviyede öneme sahiptir.

Tüm bu gereksinimleri karşılayacak çözümler HAVELSAN kalite ve güvencesiyle 23 Mart 2016 tarihinde hizmete açılmış olan Siber Savunma Teknoloji Merkezi (SİSATEM) bünyesinde sunulmaktadır.

HAVELSAN Siber Savunma Teknoloji Merkezi, beş ana alanda faaliyet göstermektedir:

-Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Hizmetleri
-Siber Güvenlik Analiz ve Test Hizmetleri
-Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
-Siber Güvenlik Akademisi
-Yerli ve Milli Siber Güvenlik Ürünleri Geliştirme

HAVELSAN Siber Savunma Teknoloji Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara yönelik siber tehditleri 7x24 çalışma esasına göre izlemekte, analiz etmekte ve gerektiği durumda uzaktan ya da yerinde müdahale destekleri sağlamaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen “Sızma Testi Hizmeti Veren Firma Yeterlilik Belgesi”ni en üst seviyede (A Seviye) ülkemizde alan ilk firma olarak HAVELSAN, SİSATEM bünyesinde görev yapan alanında uzman ve deneyimli personel ile çeşitli e-devlet, askeri ve kritik altyapı projelerinde her seviye bilgi gizliliği seviyesinin ihtiyaçlarına uygun olarak zafiyet değerlendirme, sızma testi ve siber saldırı dayanıklılık testi gibi hizmetler sunmaktadır.

SİSATEM, gerçekleştirmiş olduğu büyük ölçekli e-devlet projeleri ve askeri projelerden edindiği tecrübesine dayanarak derinlemesine siber savunma sistemlerinin oluşturulması ve tasarımı konusunda çözümler sunmakta, bilgi güvenliği süreçlerinin oluşturulması, uygulanması ve denetimi konusunda danışmanlık sağlamaktadır. Ülkemizin en öncelikli ihtiyacı olan nitelikli siber güvenlik uzmanı geliştirilmesine yönelik olarak HAVELSAN, siber güvenlik akademisi bünyesinde kariyer yol haritalarına göre değişik seviyelerde eğitim ve geliştirme programları düzenlemektedir.

HAVELSAN tarafından geliştirilmekte olan yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinden siber olay yönetim ve alarm çözümü sağlayan GÖZCÜ, veri kaçaklarını engelleyen BARİYER, web uygulama güvenliği ve yük dengeleme çözümü KALKAN ürünleri ile kamu ve özel sektörde pek çok referans elde ederek küresel rakipleri ile rekabet edebilecek seviyede güvenlik çözümleri oluşturmaktadır. HAVELSAN siber güvenlik iş ekosisteminde yer alan firmalardan aldığı gücü de ulusal siber güvenlik bağımsızlığımız sağlayacak özgün çözümler geliştirmek ve sunmak için en verimli biçimde kullanmaktadır.